سه شنبه 08 خرداد 1403

استعداد یابی ( تست disc )

استعداد یابی ( تست disc , تست دیسک )

شرکت مهد پردا پژوهان در راستای ارائه خدمات استعدادیابی و توسعه سرمایه های انسانی اقدام به تولید ابزار های در این زمینه نموده است همچنین در همین راستا خدماتی به شرح زیر توسط این شرکت ارائه می گردد:

خود شناسی، نحوه افزایش انگیزه، نحوه برخورد با تعارض و افزایش توانایی در حل مشکلات

تسهیل کار تیمی و کاهش تعارض

راهکار هایی جهت توسعه سرمایه های انسانی

ارائه دوره های آموزشی در راستای خود شناسی، مدیریت استعداد و توسعه سرمایه های انسانی

آزمون های آنلاین رفتار شناسی DISC و MBTI ( تست disc , تست دیسک )

جهت آشنایی بیشتر با خدمات قابل ارائه در این زمینه می توانید به سایت مرکز استعداد یابی، توسعه و ارزیابی سرمایه های انسانی به آدرس http://ac.mppholding.com مراجعه نمایید.