سه شنبه 08 خرداد 1403

مشاوره

مشاوره

شرکت مهد پردا پژوهان جهت ارائه خدمات مشاوره در راستای آموزش سرمایه های انسانی خدماتی به شرح زیر ارائه می نماید:

 

 


 1. مشاوره فردی
 2. مربی گری(Coaching) ویژه مدیران ارشد
 3. اجرای فرایند نیاز سنجی آموزشی استاندارد برای سازمان ها، صنایع و ارگان ها
 4. برنامه ریزی و مشاوره برای واحد های آموزش سازمان ها
 5. برگزاری همایش های سالانه جهت ارتقاء مهارت و دانش مدیران و مسئولان آموزش سازمان ها
 6. ارزیابی و اثربخشی دوره های آموزشی سازمانی برگزار شده توسط مجتمع
 7. عقد تفاهم نامه جهت تخفیف ویژه کارکنان و خانواده کارکنان سازمان
 8. برگزاری آزمون و تست های استخدامی شغلی
 9. طراحی و اجرای دور های خاص مورد نیاز سازمان ها
 10. برگزاری نشست های تخصصی با مدیران آموزش، منابع انسانی و مدیران ارشد
 11. برگزاری آموزش بصورت مکاتبه ای و الکترونیکی
 12. برگزاری آزمون های سفارشی ویژه سازمان ها