سه شنبه 08 خرداد 1403

تفاهم نامه ها و قرارداد ها

تفاهم نامه ها و قرارداد ها

برخی از پروژه های اتمام یافته و جاری شرکت

موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

موضوع پروژه: پشتیبانی شبکه مراکز کرج و تهران

مدت زمان اجرا : 3 سال
وضعیت پروژه:
اتمام یافته

موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

موضوع پروژه: راه اندازی سرویس‌های شبکه‌ای لینوکس

مدت زمان اجرا : 15 روز
وضعیت پروژه:
  اتمام یافته

موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

موضوع پروژه: آموزش دوره‌های فناوری اطلاعات

مدت زمان اجرا : 10 ماه
وضعیت پروژه:
اتمام یافته

دانشگاه پیام نور استان البرز

موضوع پروژه: راه اندازی زیرساخت شبکه

مدت زمان اجرا : 2 ماه
وضعیت پروژه:
اتمام یافته

موسسه استاندارد استان البرز

موضوع پروژه: راه‌اندازی زیرساخت شبکه وایرلس

مدت زمان اجرا : 1 ماه
وضعیت پروژه:
اتمام یافته

دانشگاه پیام نور واحد کرج

موضوع پروژه: راه اندازی زیرساخت شبکه

مدت زمان اجرا : 1 ماه
وضعیت پروژه:
اتمام یافته

دانشگاه پیام نور واحد هشتگرد

موضوع پروژه: راه اندازی زیرساخت شبکه

مدت زمان اجرا : 20 روز
وضعیت پروژه:
اتمام یافته

دانشگاه پیام نور واحد ماهدشت

موضوع پروژه: راه اندازی زیرساخت شبکه

مدت زمان اجرا : 20 روز
وضعیت پروژه:
اتمام یافته

سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران

موضوع پروژه: پشتیبانی ستاد و مراکز تابعه

مدت زمان اجرا : 1 سال
وضعیت پروژه:
اتمام یافته

کمیته امداد امام خمینی (ره)

موضوع پروژه: مشاوره و نظارت در حوزه فناوری اطلاعات

مدت زمان اجرا : 5 ماه
وضعیت پروژه:
اتمام یافته

سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران

موضوع پروژه: پشتیبانی دیتاسنتر

مدت زمان اجرا : 10 ماه
وضعیت پروژه:
اتمام یافته

مپنا (پارس ژنراتور)

موضوع پروژه: ارزیابی‌محیطی جهت راه‌اندازی شبکه‌وایرلس

مدت زمان اجرا : 1 ماه
وضعیت پروژه:
اتمام یافته

دانشگاه تهران پردیس دانشکده فنی فومن

موضوع پروژه: راه اندازی شبکه وایرلس داخلی

مدت زمان اجرا : 1 ماه
وضعیت پروژه:
اتمام یافته

دانشگاه تهران پردیس دانشکده‌فنی کاسپین

موضوع پروژه: راه اندازی شبکه وایرلس داخلی

مدت زمان اجرا : 1 ماه
وضعیت پروژه:
 اتمام یافته

اداره کل آب و فاضلاب جنوب غرب استان تهران

موضوع پروژه: بهینه‌سازی سرویس‌های شبکه‌ای

مدت زمان اجرا : 10 روز
وضعیت پروژه:
 اتمام یافته

موسسه سعادت حج و اوقاف

موضوع پروژه: راه‌اندازی سرویس VOIP

مدت زمان اجرا : 4 روز 
وضعیت پروژه:
 اتمام یافته

دانشگاه سوره

موضوع پروژه: راه اندازی شبکه وایرلس داخلی

مدت زمان اجرا : 1 ماه
وضعیت پروژه:
اتمام یافته

موسسه سعادت حج و اوقاف

موضوع پروژه: بهینه‌سازی شبکه

مدت زمان اجرا : 10 روز 
وضعیت پروژه:
 اتمام یافته

اداره کل کتابخانه‌های استان البرز

موضوع پروژه: راه اندازی زیرساخت شبکه

مدت زمان اجرا : 1 ماه
وضعیت پروژه:
 اتمام یافته

کتابخانه‌های استان البرز

موضوع پروژه: بهینه‌سازی زیرساخت شبکه

مدت زمان اجرا : 2 ماه
وضعیت پروژه:
 اتمام یافته

دانشگاه جامع علمی کاربردی

موضوع پروژه: پشتیبانی شبکه

مدت زمان اجرا : 1 سال 

وضعیت پروژه: اتمام یافته

 

 سازمان مهندسی و عمران شهر تهران

موضوع پروژه: پشتیبانی شبکه

 مدت زمان اجرا : 1 سال 
وضعیت پروژه:
در حال انجام

 

شرکت مپنا پارس ژنراتور

موضوع پروژه: راه اندازی شبکه بیسیم
مدت زمان اجرا : 6 ماه
وضعیت پروژه:
اتمام یافته