سه شنبه 08 خرداد 1403

خط مشی کیفی

خط مشی کیفی

چشم انداز شرکت

 • افزایش رضایتمندی مشتریان از طریق ارائه خدمات و محصولات متمایز و با کیفیت.
 • توسعه و ارائه محصولات و خدمات آموزشی در راستای کمرنگ نمودن فاصله بین محیط آکادمیک و بازار کار، مطابق با استانداردهای بین المللی روز دنیا و حرکت در راستای خودکفایی ملی و ایجاد کارآفرینی.
 • رشد و ارتقاء دانش، تخصص و توانمندی های کارکنان و مدرسان سازمان در حیطه شغلی خود به عنوان با ارزشترین سرمایه های سازمان از طریق آموزش های مدون، ایجاد انگیزه های مادی و معنوی و زمینه سازی در جهت بروز خلاقیت و نوآوری.
 • توسعه قابلیت ها و توانایی های سازمانی، مدیریتی و اجرایی، در زمینه پروژه های فناوری اطلاعات و ارتباطات، مشاوره مدیریت و کسب و کار.
 • نشر کتب علمی.

 

ارزش های سازمانی:


 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • ارزش آفرینی برای مشتری
 • توجه به منافع سازمان
 • حفظ کرامت انسانی
 • یادگیری و بهبود مستمر
 • مسئولیت پذیری اجتماعی
 • خلاقیت، نوآوری، مشارکت و کار گروهی