سه شنبه 08 خرداد 1403

صندوق مکانیزه اصناف ( صما )

نرم افزار صندوق مکانیزه فروش اصناف (صما )

نرم افزار صما، نرم افزاری ویژه اصناف و فروشگاه ها می باشد. نرم افزار صندوق مکانیزه صما قابل استفاده برای فروشگاه هایی چون سوپرمارکت، داروخانه، پوشاک، طلافروشی، مشاورین املاک، لوازم خانگی، لوازم کامپیوتری، فروش و.... می باشد.

امکانات نرم افزار صندوق مکانیزه فروش اصناف ( صما ):

  1. ثبت فروش ها

  2. ثبت هزینه ها

  3. ثبت لیست حقوق و بیمه

  4. صدور و چاپ فاکتور رسمی منطبق بر آخرین استاندارد سازمان امور مالیاتی

  5. گزارش صورت معاملات فصلی خرید و فروش

  6. گزارش اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده

  7. گزارش دفتر مشاغل

  8. گزارش اظهارنامه سالیانه

  9. گزارش صورت حساب سود و زیان

  10. امکان ایجاد فایل TTMS خروجی سه ماهه گزارش صورت معاملات مورد تایید دارایی

قیمت صندوق مکانیزه فروش(صما)