يکشنبه 30 ارديبهشت 1397

امکانات نرم افزار مدیریت آموزشگاه

امکانات نرم افزار سیما

امکانات و مشخصات فنی نرم افزار سیما ( سیستم یکپارچه مدیریت آموزشگاه)

تعریف چارت سازمانی
 تعریف کاربران و تعیین سطوح دسترسی بر اساس دپارتمان، واحد، سمت
زیر سیستم اطلاعات پایه
 درخت دانش:دپارتمان، گروه، زیر گروه، دوره،مهارت
 تعریف واحد ها
 تعریف سمت ها
 تعریف مدرسین
 تعریف مدارک تحصیلی
 تعریف رشته تحصیلی
 تعریف فضاهای آموزشی
 تقویم شمسی موسسه با امکان تعیین تعطیلات
 تعریف انواع تخفیف
 تعریف پارامترهای نحوه آشنایی
 تعریف مناطق جغرافیایی
 مدارک ثبت نام
فرایند ایجاد و بروز رسانی تقویم آموزشی
 اضافه کردن دوره جدید به همراه مشخصات در تقویم توسط کارشناس
 تایید مدیر دپارتمان
 تایید امور دانشجویی
 تایید مدیر آموزش
 انجام عملیات حذف، اصلاح و بروز رسانی دوره های تقویم
 خروجی تقویم بصورت پرینت
 خروجی در سایت
زیر سیستم آموزش و ثبت نام
 تعریف دانشپذیر
 فرم ثبت نام
 تعیین سطح، مجوز ثبت نام
 مشاوره
 فرم مهمان
 دریافت صندوق
 انصراف از ثبت نام
 تغییر کلاس
 صدور گواهی نامه و کارنامه
زیر سیستم صندوق و بانک
 فرم دریافت
 فرم پرداخت
 گزارش روزانه دریافت ها
 گزارش وضعیت صندوق
 انتقال اطلاعات به سیستم حسابداری
فرایند اعلان شروع کلاس ها
 ثبت قرارداد مدرس توسط دپارتمان
 ثبت و تکمیل فرم اعلان شروع توسط کارشناس
 تایید توسط مدیر دپارتمان
 تایید توسط امور دانشجویی
 تایید مدیر آموزش
 ایجاد کد کلاس بندی جدید و اعمال در زمان بندی کلاس ها
 اطلاع رسانی به نفرات مرتبط
 پنل مدیریت کلاس بندی ها، چک لیست کنترل اقدامات کلاس
فرایند صدور قرارداد، تایم شیت مدرسین و پرداخت حق التدریس مدرسین
 ثبت تایم شیت توسط مدرس
 ثبت نمرات توسط مدرس
 بررسی و تایید تایم شیت توسط دپارتمان
 بررسی و تایید لیست نمرات توسط دپارتمان
 بررسی و تایید تایم شیت توسط امور دانشجویی
 بررسی و تایید لیست نمرات امور دانشجویی
 بررسی و تایید تایم شیت توسط مدیر آموزش
 بررسی و تایید لیست نمرات مدیر آموزش
 ثبت پرداخت توسط مالی
امور قرارداد ها و آموزش های سازمانی
 تعریف اشخاص حقوقی و حقیقی
 ثبت قرارداد به همراه جزئیات(دوره های آموزشی، نفرات، مدت، نحوه پرداخت به همراه کنترل زمانی)
 ثبت متمم قرارداد
 گزارشات مالی و آماری
زیر سیستم نظر سنجی و ارزیابی آموزشی
 ثبت گروه پارامتر های نظر سنجی
 ثبت پارامتر های نظر سنجی
 تعریف الگوی نظر سنجی
 فرم ثبت نتایج
 گزارشات به تفکیک کلاس، دوره، دپارتمان
مدیریت ارتباط با مشتریان
 نمایش شماره تلفن تماس گیرندگان و اعلان هویت
 ثبت مشخصات تماس گیرندگان
 ارسال SMS زمان بندی شده بعد از ثبت نام تا شروع کلاس
زیر سیستم اطلاع رسانی
 امکان ارسال نمرات هنرجویان از طریق پیام کوتاه
 ارسال پیام تبریک ثبت نام در مجتمع
 امکان ارسال پیام کوتاه به هنرجویان یک کلاس، دوره، ترم، دپارتمان و یا کلیه هنرجویان
 امکان ارسال پیام کوتاه برای هنرجویان مشخص شده در گزارشات تهیه شده توسط کاربر
 امکان ارسال نمرات دانشجویان از طریق پست الکترونیک
 امکان ارسال پست الکترونیک به هنرجویان یک دوره، ترم، دپارتمان و یا کلیه هنرجویان
 امکان ثبت نامه بصورت گروهی برای هنرجویان انتخاب شده توسط کاربر
 امکان ارسال پیام کوتاه، پست الکترونیک یا نامه گروهی برای مناسبت های مختلف مثل اعیاد، روز تولد و ... به هنر جویان
 نمایش تقویم کلاس ها در وال بورد
 ثبت سوالات، پاسخ به سوالات و درج در سوالات متداول
 درج اخبار
پورتال دانشپذیر
 نمایش نمرات
 کارتابل
 ارسال نامه به مدرس
 ثبت نظر سنجی دوره ها
 نمایش دوره های جاری و جدول زمانی برگزاری کلاس
 نمایش پرونده دانشپذیر
 ثبت پیشنهاد
 نمایش تصویر کارنامه یا مدرک
پورتال اساتید
 کارتابل
 امکان مکاتبه با دانشپذیر
 نمایش کلاس های جاری و جدول زمانی برگزاری کلاس
 ثبت نمرات کلاس
 ثبت تایم شیت کلاس
 درخواست لغو کلاس
 ثبت پیشنهاد

معرفی نرم افزار سیما (نرم افزار مدیریت آموزشگاه )

امکانات نرم افزار سیما ( نرم افزار مدیریت آموزشگاه )

درخواست دمو

کاتالوگ