شنبه 04 آذر 1396

مزایای نرم افزار 2x

مزایای رایانش ابری

 • دسترسی بدون محدودیت
 • کاهش هزینه راه اندازی
 • افزایش قابلیت توسعه
 • امنیت بالاتر
 • پایداری بیشتر
 • بروز رسانی ساده تر
 • پشتیبانی ساده تر
 • مطابقت قابلیت ها با نیاز مصرف کننده
 • Self Service
 • Flexibility
 • Choice
 • کاهش هزینه در ارائه خدمات انفورماتیک
 • ترکیب رایانش ابری و مجازی سازی