سه شنبه 06 فروردين 1398

مودم های مبین نت در کرج

مودم های مبین نت در کرج

پس از خرید اشتراک خدمات، برای برقراری ارتباط با شبکه مبین‌نت به‌صورت بیسیم، نیاز به تجهیزاتی دارید که در اصطلاح به آن CPE یا مودم وایمکس گفته می‌شود. این تجهیزات بر اساس خدماتی که شما از مبین‌نت دریافت می‌کنید، متفاوت هستند.