دوشنبه 01 مرداد 1403

کلینیک کسب و کار

کلینیک کسب و کار

گروه مدیریت کیفیت و تکنیک های مهندسی

 • استقرار سیستم های مدیریت مبتنی بر سری استانداردهای ، ISO 9000, ISO 14000, OHSAS 18000,ISO 10002, ISOISO  5000, ISO 10015, 29000, ISO 20000, ISO 27000, ISO 13485, ISO 22000, ISO/TS16949

 

گروه تعالی سازمانی

 • طراحی، اجرا و پیاده سازی سیستم های سر آمدی بر اساس مدل EFQM

 

گروه مدیریت مالی و توسعه اقتصادی

 • مطالعات بازار جهت شناسایی فرصت های سرمایه گذاری
 • مشاوره به شرکت های متقاضی ورود به بورس
 • مشاوره تامین مالی از منابع خارجی و داخلی

 

گروه مدیریت توسعه بازار

 • طراحی ساختار و سازماندهی فعالیت های بازاریابی و فروش
 • تنظیم استراتژی و برنامه ریزی تبلیغات
 • امکان سنجی بازار
 • بررسی رفتار مصرف کننده
 • مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) و سنجش رضایت مشتری

 

گروه مدیریت استراتژیک و تحول

 • طراحی و اجرای نظام ارزیابی متوازن (BSC)
 • تنظیم و تدوین استراتژی کسب و کار
 • تعریف و تعین شاخص های کلیدی ارزیابی عملکرد (KPI)

 

گروه مدیریت بهبود سازمانی و منابع انسانی

 • نظام پیشنهادات
 • افزایش کارایی و اثر بخشی سیستم ها و روش های انجام کار
 • بهبود فرایندهای کسب و کار
 • مدیریت زنجیره تامین (SCM)
 • عارضه یابی و شناخت مسایل و حل خلاقانه آن ها
 • اندازه گیری و تحلیل بهره وری