شنبه 04 آذر 1396

خدمات قابل ارائه Sharepoint

خدمات قابل ارائه Share point

ارائه راهکارهای مبتنی بر Sharepoint
با توجه به سابقه ارتباطی ما با سازمان ها و صنایع مختلف، تجربیاتی کارآمد با توجه به نیاز بازار به دست آمده است که این تجربیات با بهره گیری از پلتفرم Sharepoint توان اجرایی این شرکت در ارائه راهکار جامع سازمانی را به حداکثر می رساند و بر همین اساس، مشتریان ما از سطح رضایت قابل قبولی برخوردار خواهند بود.
مشاوره استراتژیک
این شرکت دسترسی به حداکثر کارایی و اثربخشی بر اساس تکنولوژی های نوین را هدف گرفته است. در هریک از مراحل کشف مسئله، تحقیق، معماری، طراحی، تولید و استقرار می توانید به منظور بهینه سازی فرایندهای سازمانی از خدمات مشاوره ما بهره مند شوید.
آموزش
امکان برگزاری دوره های آموزشی توسط کارشناسانی که با مسائل انفورماتیک سازمان ها به صورت عملی آشنا و درگیر هستند برای سازمان های شما بسیار مفید واقع خواهد شد. برگزاری دوره برای گروه های مختلف سازمان شما از جمله مدیران، مدیران انفورماتیک، کارشناسان انفورماتیک، برنامه نویسان، مشاوران و کاربران در محیط آموزشی شرکت و یا در محل مشتری امکان پذیر می باشد.