شنبه 04 آذر 1396

اخبار سایت

اخبار

راه اندازی وب سایت مجتمع فنی مهد پردا پژوهانبا همت کادر متخصص و مجرب شرکت مجتمع فنی مهد پردا پژوهان با تمرکز بر افزایش بهره وری و با هدف ارتقاء کیفیت خدمات این شرکت نسخه جدید وب سایت راه اندازی گردید. امید است که با تکیه بر دانش فنی و تحولی بنیادین که در ادامه، موجبات حرکتی فزاینده در بهبود کیفیت، کمیت و اثربخشی خدمات این شرکت فراهم گردد.ارسال دیدگاه:

نام (الزامی)

ایمیل (الزامی)

وب سایت